مرکز تخصصی ترجمه


ترجمه ایران یک بستر آزاد برای انجام پروژه های ترجمه به صورت دورکاری است


ثبت رایگان پروژه و سپردن به هزاران مترجم

ثبت نام رایگان و کسب درآمد مطمئن

تعداد کاربران

0

تعداد پروژه ها

0

صفحات ترجمه شده

0

مبلغ پروژه ها (ریال)

0

پروژه های خود را رایگان ثبت و مجری خود را از هزاران متخصص انتخاب کنید

ترجمه متون
ترجمه صوتی تصویری
ترجمه وبسایت
ترجمه کتاب
آخرین رویدادهای سایت
زمان نوع کاربر شرح

پیشنهاد جدید
پیشنهاد جدید به پروژه ی "ترجمه متن عالی" داده شد.

پیشنهاد جدید
پیشنهاد جدید به پروژه ی "ترجمه متن عالی" داده شد.

پیشنهاد جدید
پیشنهاد جدید به پروژه ی "ترجمه تخصصی روانشناسی" داده شد.

پیشنهاد جدید
پیشنهاد جدید به پروژه ی "ترجمه متن عالی" داده شد.

ثبت پروژه
پروژه ی جدید "فارسی به انگلیسی ترجمه قسمت هایی که زیر آن ها خط کشیده شده است فقط تحویل تا ساعت7 امشب با دقت" را ثبت کرد.

پیشنهاد جدید
پیشنهاد جدید به پروژه ی "ترجمه تخصصی روانشناسی" داده شد.

آخرین مطالب وبلاگ

ترجمه ایران
  • با وجود ترجمه ایران به راحتی پروژه های ترجمه در هرزمان و مکان به انجام می رسد.
  • ترجمه ایران یک بستر کارآفرینی بزرگ است که می توانند برای هزاران مترجم کارآفرینی ایجاد کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ترجمه ایران می باشد. قدرت گرفته از کارایران