مرکز تخصصی ترجمه


ترجمه ایران یک بستر آزاد برای انجام پروژه های ترجمه به صورت دورکاری است


ثبت رایگان پروژه و سپردن به هزاران مترجم

ثبت نام رایگان و کسب درآمد مطمئن

تعداد کاربران

0

تعداد پروژه ها

0

صفحات ترجمه شده

0

مبلغ پروژه ها (ریال)

0

پروژه های خود را رایگان ثبت و مجری خود را از هزاران متخصص انتخاب کنید

ترجمه متون
ترجمه صوتی تصویری
ترجمه وبسایت
ترجمه کتاب
آخرین رویدادهای سایت
زمان نوع کاربر شرح

ارسال فایل نهایی
فایل نهایی پروژه ی "مقاله طاهریان" آماده و ارسال گردید.

ارسال فایل نهایی
فایل نهایی پروژه ی "عمران3" آماده و ارسال گردید.

پیشنهاد جدید
پیشنهاد جدید به پروژه ی "Fog Based Crime Assistance in Smart IoT Transportation System" داده شد.

پیشنهاد جدید
پیشنهاد جدید به پروژه ی "A Cloud Based Smart Parking System Based on Internet of Things Technologies" داده شد.

ثبت پروژه
پروژه ی جدید "Fog Based Crime Assistance in Smart IoT Transportation System" را ثبت کرد.

تایید پیشنهاد
پیشنهاد پروژه ی "ترجمه 3 روزه" تایید شد.

آخرین مطالب وبلاگ

ترجمه ایران
  • با وجود ترجمه ایران به راحتی پروژه های ترجمه در هرزمان و مکان به انجام می رسد.
  • ترجمه ایران یک بستر کارآفرینی بزرگ است که می توانند برای هزاران مترجم کارآفرینی ایجاد کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ترجمه ایران می باشد. قدرت گرفته از کارایران