• متفرقه
  • ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ساعت ۱۰:۳۴
  • mohammad225
مفاهیم پایه کامپیوتر

بشر همیشه در این فکر بوده که بتواند بار سنگین انجام کارهایی از جمله مجاسبات را بر ‏دوش وسیله ای مکانیکی بگذارد و در این زمینه به فکر ساخت وسایلی مثل چرتکه،ماشین ‏حساب و..... افتاد و در حال حاضر کامپیوتر ها شکل پیشرفته ی این وسایل ان.‏

تعریف کامپیوتر:دستگاهی  است چند منظوره و قابل برنامه ریزی که توانایی محاسبه و ‏مقایسه و نگهداری نتایج را دارد.‏

مفاهیم پایه کامپیوتر:‏

داده(‏DATA‏):‏

داده ها عناصری هستند که به تنهایی معنی و مفهوم خاصی ندارند و وارد کامپیوتر می ‏شوند تا عملیاتی روی آن ها انجام شود.داده ها می توانند اعداد اسامی یا هر چیز دیگری ‏باشند.‏


پردازش‎(PROCESS)‎‏:‏

به مجموعه عملیاتی که روی داده ها اعمال می شود تا هدف نهایی برآورده شود.این ‏عملیات می تواند محاسبات،مرتب سازی،جستجو یا هر عملیات دیگری باشد.‏


اطلاعات‎(INFORMATION)‎‏:‏

به داده های پردازش شده که نتیجه ی کار کامپیوتر روی ورودی هاست اطلاعات ‏گویند.برای مثال وقتی می خواهیم پاسخ 4×6را به دست آوریم اعداد4و6 درحکم داده و ‏عمل ضرب در حکم پردازش است و حاصل ضرب که عدد 24 می باشد اطلاعات است.‏


سیستم ‏‎(SISTEM)‎و سیستم کامپیوتری:‏

به مجموعه ی منظم و مرتبطی از عناصر که برای رسیده به هدفی خاص به صورت ‏هماهنگ با یکدیگر کار می کنند سیستم گفته می شود.سیستم داده ها را به عنوان ورودی ‏می پذیرد وبا انجام عملکرد معینی روی آن ها یک سری خروجی ارائه می  دهد؛بنابر این ‏کامپیوتر هم نوعی سیستم محسوب می شود. به طور کلی کامپیوتر برای حل مساله از سه ‏بخش ورودی،پردازش و خروجی استفاده می کند.‏

بخش ورودی:این بخش از وسایل و تجهیزاتی تشکیل شده که با کمک آن ها می توان ‏دستورات و داده ها را وارد کامپیوتر کرد.‏

بخش پردازش:در این قسمت داده های ورودی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و ‏عملیات لازم برای رسیدن به پاسخ دلخواه صورت می گیرد.‏

بخش خروجی:این بخش می تواند نتایج حاصل از پردازش را به صورت های گوناگون ‏ارائه دهد.شما از طریق تجهیزات این بخش می توانید پاسخ به دست آمده را مشاهده کنید.‏


سخت افزار‎(HARDWARE)‎‏:‏

به مجموعه مدارهای الکترونیکی،تجهیزات،اجرای فیزیکی و مکانیکی قابل مشاهده و قابل ‏لمس سیستم کامپیوتر، سخت افزار می گویند.دانش سخت افزار شما را با طرز کار بخش ‏های الکترونیکی و مکانیکی  کامپیوتر و در واقع بخش اجرایی سیستم آشنا می کند.‏


نرم افزار‎(SOFTWARE)‎‏:‏

هدایت،کنترل و استفاده از سخت افزار توسط نرم افزار انجام می شود.نرم ‏افزار،دستوراعمل های هدایت سخت افزار، برای انجام کارهای معین است این دستورات ‏افکار و خواسته های انسان را به کامپیوتر منتقل می کند. در واقع به کمک نرم افزار می ‏توان با سخت افزار ارتباط برقرار کرده و و انجام کار های خودرا به کامپیوتر  واگذار ‏کرد.درواقع نرم افزار روحی در کالبد بی جان سخت افزار است.‏


دانش‎(KNOWLEDGE)‎‏:‏

قبل از این که به بررسی مفهوم دانش بپردازیم به بیان تفاوت اصلی میان اطلاعات و دانش ‏می پردازیم. اطلاعات ،داده های پردازش شده در کامپیوتر هاست؛ اما دانش، درک آگاهی ‏یا شناختی است که در خلال مطالعه،تحقیق،مشاهده یا تجربه و در طول زمان به دست می ‏آید و یک گام بعد از اطلاعات قرار دارد. یعنی داده ها با پردازش در کامپیوتر،به ‏اطلاعات تبدیل می شوند که این اطلاعات برای همه مساوی و یکسان است و در مرحله ی ‏بعد،برداشت و استفاده ای که از این اطلاعات می شود،دانشی است که تولید می شود پس ‏دانش متکی به اطلاعات است.‏

فناوری اطلاعات‎(IT)‎‏:‏

فناوری اطلاعات به مطالعه،طراحی ،اجرا،پشتیبانی و مدیریت سیستم های کامپیوتری ‏خصوصاًبرنامه های کامپیوتری می پردازد.به طور خلاصه،فناوری اطلاعات با مسائلی ‏مانند استفاده از انواع کامپیوتر ها و نرم افزار ها سروکار دارد و به بررسی آن می ‏پردازد.‏


نظرات
ارسال نظر

برای ثبت نظر لطفاً وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود / عضویت
ترجمه ایران
  • با وجود ترجمه ایران به راحتی پروژه های ترجمه در هرزمان و مکان به انجام می رسد.
  • ترجمه ایران یک بستر کارآفرینی بزرگ است که می توانند برای هزاران مترجم کارآفرینی ایجاد کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ترجمه ایران می باشد. قدرت گرفته از کارایران