خوش آمدید...


اینجا میبینی که ترجمه ایران چطور کار میکنه؟آماده ای شروع کنی؟!

ترجمه ایران یک بستر ارتباط مستقیم بین سفارش دهنده و انجام دهنده است

بستر انجام پروژه های ترجمه به صورت امن و سریع

یعنی چی؟

هر کاربری که در سایت ثبت نام میکنه میتونه به صورت کارفرما و یا به صورت مجری وارد سایت بشه

کارفرما

کارفرما شخصی هست که سفارش دهنده پروژه است.

مجری

مجری شخصی هست که انجام دهنده پروژه است.

خب ادامه بدیم

اول کارفرما پروژه رو در سایت ثبت میکنه

ثبت پروژه کاملاً رایگان هست

آنی و در لحظه در سایت قرار میگیره

در همان لحظه مجری ها پروژه رو می بینند

2- پیشنهاد به پروژه

مجری ها از سراسر کشور پروژه رو میبینند و بررسی میکنند

مجریانی که تمایل به انجام دارن به پروژه پیشنهاد ارسال میکنند

کارفرما در همان لحظه پیشنهادهای مجری ها رو میبینه

اینجاست که کارفرما ...!

3- اینجاست که کارفرما پیشنهادها رو مقایسه و پیشنهادی که مد نظرش هست رو انتخاب میکنه