وضعیت پروژه: باز
کارفرمای پروژه
سینا خانی-IISD

آخرین فعالیت :

زمان تحویل
  • 1 روز
  •    -   
  • 00 ساعت
  • :
  • 00 دقیقه
جزییات پروژه

زبان پروژه: انگلیسی به فارسی

نوع پروژه: متن

موضوع پروژه: برق و الکترونیک

سطح کیفی پروژه: حرفه ای

تعداد صفحات اولیه: 0

قیمت گذاری: قیمت کل (مناقصه ای)
مبلغ ضمانت: 10,000 ریال
تاریخ ثبت: ۴ آذر ۱۴۰۰ - ساعت ۱۸:۵۴
بازدید: 39